1. Den første som oppdager brann eller annen ulykke, ringer nødetaten.
  2. Prat rolig og vær informativ med ditt navn og hvor og hva.
  3. Forsøk å slukke eller minske skadeomfang.
  4. Sørge for at noen sikrer området og eventuelt etabler vakthold.
  5. >Hvis mulig, undersøk at ikke noen er savnet i brann eller ulykke
  6. Sørge for å varsle beboere og samle på møteplass (fremfor inngang service hus)
  7. Organiser hvem så møter nødetat(er).