Dette er hefte nr. 11 om Hovden Camping. Mange nye medlemmer på Hovden gjør at vi i plasskomiteen og styre mener at det er på sin plass med et nytt og oppdatert hefte.

I heftet vil dere finne vedtektene og ordensreglene til Hovden Camping. Her vil dere finne nyttige opplysninger om det å være på Hovden Camping. Dere vil også finne navn og telefonnummer til dem som er i plasskomiteen og styret i avdelingen.

 Du må huske at som andelseier eller leier av plass på Hovden er du medlem av et fellesskap. Et fellesskap som vi må ta vare på for enhver pris. Vi må ta del i dugnader. Dette for å ta vare på Hovden Camping som den fineste plass på jord.

 Det er bestemt av medlemmene at det skal betales et gebyr på kr 1500,- for ikke utført vask av servicehus når det er din tur. Vaskelista henger på huset. Det skal også være et tilsvarende gebyr dersom du ikke holder plassen din ryddig, plenen og evt. hekk klippet om sommeren.

 Er det noe dere mener mangler i dette heftet, så gi oss beskjed. Vi vil forhåpentlig vis gi ut et nytt hefte hvert år slik at vi kan oppdatere lister og andre saker som kan være av interesse.

 Jeg håper at dere alle får mange fine dager på campingen vår, og at vi sammen i fellesskap tar vare på Hovden Camping og hverandre.

Med vennlig caravanhilsen
Stein Kvalsvik

 

 Hovden Camping eies av Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling nr. 144 Hadsel. Hovden er navnet på den halvøya hvor plassen ligger.

Dette er et orienteringshefte for de som eier eller leier plass på Hovden Camping. Bilder og oppdaterte opplysninger ligger på vår hjemmeside eller på Facebook.
Styret og Plasskomiteen er selvfølgelig tilgjengelig for flere opplysninger.

Avslutter du ditt opphold på Hovden Camping må nøkler leveres tilbake til avdelingen.

Vi ønsker deg velkommen, og lykke til med oppholdet!

 

Oppsigelse av caravanplass

Kjøpe/leie avtale